Verschenen

Verschenen mei 2023
 
 
De koningin van Amsterdam 
Auteur: Joan Ter Maten; illustraties: Fredie Beckmans
Aantal blz.: 48
ISBN: 978-90-9037270-9
 
Een dakloze vrouw beleeft een romance met de koning die, na een insectenbeet, al weken in een diepe slaap verkeert. Na zijn ontwaken is hij niet helemaal de oude... 

Ter Maten is geïnspireerd door Gijsbrecht van Amstel van Vondel, maar het nieuwe verhaal heeft weinig overeenkomsten met Vondels treurspel.  
  
 


De Gijsbrecht is geschreven in zogenaamde alexandrijnen (zesvoetige jamben), De koningin van Amsterdam in coupletten van veertien regels in viervoetige jamben. 

De illustraties zijn van Fredie Beckmans. 
 

Verschenen in oktober 2022
 Afbeelding invoegen
 
De fiezelvergroter en de kloon van Plank (boek voor kinderen tussen vijf en honderd jaar, illustraties van Juliette de Wit), en:  

De avonturen van Mbe – 10 kleine toneelstukken met Mbe in de hoofdrol, waarin diverse hedendaagse maatschappelijke thema's de revue passeren. Een beetje als Coronabubbelstukken. 

 

 

Verschenen in augustus 2022

Afbeelding invoegen

Muzikant
Auteur Joan Ter Maten
40 pagina’s; afmetingen 125x5x200mm
ISBN: 978-90-830910-6-8

Muzikant is een nieuwe bundel prozagedichten van Joan Ter Maten. Eerder verscheen van hem:

De beddenkoopman en enige andere prozagedichten

en

Een teken
 
Prijs:  €12,50 
     
Verkrijgbaar/te bestellen in boekhandels en internetboekhandels in Nederland en België.
 

 
Verschenen in juni 2022
Afbeelding invoegen
 
De rechter van Zalamea
Auteur: Pedro Calderón de la Barca; vertaling en inleiding Erik Coenen
134 pagina’s; afmetingen: 15x215x140mm
ISBN: 9789083091037

De rechter van Zalamea is, naast Het leven is droom, het hoogtepunt uit het toneeloeuvre van Pedro Calderón de la Barca (1600-1681). Het stuk behandelt  een onderwerp dat in andere klassieke toneeltradities nooit aan de orde wordt gesteld: verkrachting. Als een leger van Filips II in het dorp Zalamea is ingekwartierd, wordt boerendochter Isabel Crespo het slachtoffer van kapitein Álalvaro de Ateide, die zich als militair onaantastbaar acht. Haar vader wil haar geschonden eer wreken, maar wordt dan juist benoemd tot rechter van het dorp en moet daarom zijn wraakneming op de een of andere manier zien te verzoenen met de uitoefening van het recht. Bloedwraak is echter illegaal en als burgerrechter heeft hij geen jultsdictie over militairen; maar hij vindt een oplossing die zelfs de strenge koning aanvaardbaar acht.
 
Vertaler Erik Coenen doceert wereldliteratuur aan de Universidad Complutense van Madrid, en vertaalde eerder andere toneelstukken van Calderón, en poëzie van Borges, Antonio Machado en de klassieke dichters van Spanje.
 
Bij De Wilde Tomaat verscheen eerder zijn dichtbundel Gezichten van de tijd.
 
Prijs:  €19,50 (per 1-8-2022 €24,50). 
     
Verkrijgbaar/te bestellen in boekhandels in Nederland en België.Verschenen in mei 2022
Afbeelding invoegen
 
De grote reis                         

Auteur: Joan Ter Maten; illustraties: Juliette de Wit

54 pagina’s; afmetingen: 10x225x140mm

ISBN: 9789083091020

Dit boek, geschikt voor kinderen tussen vijf en honderd jaar, bestaat uit twee delen: De grote reis en De dierentuin op Mars.

In beide delen speelt professor Plank een belangrijke rol. In deel 1 maken we bovendien kennis met Jan en Jasmijn, en de schurkachtige ruimtewezens Fiezels.

 

In deel 2 zien we de olifant Hermione verschijnen, die ontvoerd wordt, en een Fiezel die werkt als vuilnisman (de vuilnisfiezel), die professor Plank komt helpen bij diens pogingen om de ontvoerde olifant terug te vinden.

 

Prijs:  15,-  De grote reis is verkrijgbaar/te bestellen in boekhandels in Nederland en België.Verschenen in april 2022

Afbeelding invoegen 
Een derde taal
Auteur Miriam Merzbacher-Blumenthal. Bezorgd door Anne Stoffel
80 pagina's; afmetingen: 125x10x200 mm
ISBN: 978-90-830910-1-3
 
Van Miriam Merzbacher-Blumenthal verscheen eerder bij De Wilde Tomaat Een meisje uit Berlijn, een verhalenbundel met herinneringen aan de Holocaust, vertaald uit het Duits en het Engels.

Naast Duits en Engels heeft de schrijfster nog een derde taal geleerd, Nederlands. In de jaren 1990, toen zij haar herinneringen opschreef, bezigde ze die taal nog regelmatig in haar contact met vrienden, maar voor publicatie vond zij haar Nederlands niet goed genoeg. Wel publicabel vond zij bij nader inzien haar in 1944 geschreven brieven uit Westerbork en een interview dat zij in 2007 heeft gegeven aan twee medewerksters van de Anne Frankstichting. Beide Nederlandse teksten zijn nu gecombineerd in deze nieuwe uitgave.

Prijs: €12,50. Verkrijgbaar of te bestellen in de boekhandel.


Verschenen in januari 2022

Afbeelding invoegen

Een uitstapje naar Porchov

Auteur Vladislav Chodasevitsj; vertaling en nawoord Monse Weijers

40 pagina’s; afmetingen 125x5x200mm

ISBN: 978-90-830911-7-4

Vladislav Chodasevitsj (1886-1939) werd geboren in Moskou en groeide op in een katholiek Pools-Joods gezin. Hij studeerde een jaar rechten en stapte toen over naar de faculteit der letteren, maar ook die studie maakte hij niet af. In 1908 publiceerde hij zijn eerste gedichtenbundel en ging leven van de pen, vertaalde, schreef recensies en columns. De revolutie werd door hem aanvankelijk verwelkomdHij gaf lezingen over Poesjkin voor Proletkoelt en vervulde verschillende officiële functies in de literaire wereld. Zo was hij in 1919 en 1920 hoofd van de Moskouse afdeling van de uitgeverij Wereldliteratuur. Nadat echter in 1921 de censuur was ingevoerd zag hij in dat communisme onverenigbaar was met een bloeiende literatuur en emigreerde samen met zijn derde vrouw, de dichteres Nina Berberova (1901-1993), naar Berlijn. Hier verscheen in 1927 zijn vijfde en laatste dichtbundel.

In de jaren dertig blikte hij terug op zijn leven in het literaire milieu en schreef een aantal indringende portretten van de dichters en schrijvers die hij had meegemaakt, die werden gepubliceerd onder de titel Necropolis.

 

Prijs: €10,- (per 1-8-2022 €12,50).   

 

Verkrijgbaar of te bestellen in de boekhandel.  
 Verschenen in oktober 2021

 Afbeelding invoegen

De pelgrimstocht

  • Auteur: Angelus Silesius; vertaling Piet Thomas; inleiding Peter Nissen
  • 76 pagina’s; afmetingen 140x10x215mm
  • ISBN 978-90-830911-5-0
Achter de schrijversnaam Angelus Silesius schuilt Johannes Scheffler (1624-1677), geboren in Breslau. Voor deze bloemlezing met vertaalde epigrammen van zijn hand werden teksten gekozen uit zijn wereldberoemde meesterwerk, de Cherubinischer Wandersmann.  Oorspronkelijk waren epigrammen inscripties op grafstenen en monumenten. Later gewoon puntdichten, kernachtige en aforistische poëtische teksten met een verrassende pointe.
 
Piet Thomas, ook bekend als vertaler van de poëzie van Rilke, Hölderlin en andere Duitstalige dichters, heeft voor De pelgrimstocht de geselecteerde disticha in kwatrijnen veranderd, om het subtiele effect van het rijmspel zichtbaarder te maken en zo de paradoxale kracht van Silesius’ verbeeldingsrijke stijl extra te belichten. Bij de keuze van de teksten werd vooral rekening gehouden met de mystieke relevantie, de esthetische kwaliteit en met de vertaalbaarheid in rijmen.
 
Het essay dat als inleiding fungeert tot De pelgrimstocht is van de pas emeritus geworden professor Peter Nissen, die hoogleraar Spiritualiteitsstudie en Oecumenica was aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Hij gaat uitvoerig in op het leven en het dichterlijke en polemische werk van Silesius, en hij besluit zijn bijdrage met enkele commentaren bij de rijke verbeeldingswereld van de dichter. 

Prijs: €15,- 

In de boekhandel of internetboekhandel.


 

Verschenen in mei 2021

Afbeelding invoegen 

Een kind van onze tijd

  • Auteur: Ödön von Horváth; vertaling en voorwoord Sjoerd Bronsgeest
  • 119 pagina’s; afmetingen 140x10x215mm
  • ISBN 978-90-830911-4-3

Door werkloosheid gedreven neemt de ik-persoon in Een kind van onze tijd op jeugdige leeftijd dienst in het leger van een fascistische staat. Hij neemt de fascistische ideologie over en neemt deel aan een korte bezettingsoorlog. Tijdens deze oorlog ziet hij hoe zijn kapitein bewust kiest voor de dood. Zelf raakt hij gewond en keert terug naar zijn vaderland. In de roman verandert de soldaat van een overtuigd aanhanger van het fascisme in een agressieve criticus van deze ideologie. Zijn geïndoctrineerde denken verandert stap voor stap in individueel denken als gevolg van de gebeurtenissen die hij na terugkeer in zijn vaderland beleeft. De roman werd begin 1938 geschreven en korte tijd na de dood van de auteur door Allert de Lange, de in Amsterdam gevestigde uitgever van Duitse emigranten-literatuur, uitgegeven. 

Bij uitgeverij De Wilde Tomaat verscheen eerder van Ödön von Horváth de roman 36 uur.

Prijs: €18,- (per 1-8-2022 €20,-)

In de boekhandel of internetboekhandel.


 

Verschenen in maart 2021

Afbeelding invoegen

 

Nieuw heden

Auteur: Paul van den Hout; bezorgd door Lydwina Meerman

114 pagina’s; afmetingen 140x10x215mm

ISBN: 978-90-830911-2-9


‘Op mijn computer ontdekte ik een bestand, waarvan ik niet weet hoe ik eraan gekomen ben, geheten Foto Paul. Op de foto zit hij in een tuintje, omgeven door bloemen, met achter zich een houten rek vol klimplanten. Hij kijkt niet onwelwillend, maar enigszins spottend naar (denk ik) de fotograaf en is bezig een sjekkie te draaien. Ik vermoed dat de foto is genomen in zijn eigen tuin van het huis in de Van Lennepbuurt, waar hij na jarenlange vagebondages de laatste jaren van zijn veelbewogen leven rust had gevonden.

Het is een mooi beeld van Paul, die ik me anders te gemakkelijk voor de geest haal als iemand die dagelijks in de lorum van het ene naar het andere nachtlokaal banjerde. Maar Paul was niet alleen de laatste onvervalste bohémien van de stad, maar ook een classicus die blijk kon geven van opmerkelijke eruditie.

Ik kende zijn briljante vertalingen, in het bijzonder die van Vikram Seths The Golden Gate, maar uit deze bundel moge blijken dat zijn eigen plezierdichtwerk, in het Nederlands en Engels, daar niet voor onderdeed. Als het blad De Tweede Ronde nog had bestaan,  zou  hij  zonder  twijfel  bekroond  zijn, na Drs. P en Driek van Wissen, met de prestigieuze Kees Stip-prijs.’ Peter Verstegen

Prijs: €15,- (per 1-8-2022 €17,50). 

 

In de boekhandel of internetboekhandel.

 
Verschenen in januari 2021


36 uur

Auteur: Ödön von Horváth; vertaling en voorwoord Sjoerd Bronsgeest

132 pagina’s; afmetingen 1,1x200x125mm

ISBN: 978-90-830911-1-2

 

De Hongaars-Oostenrijkse auteur Ödön von Horváth (1901-1938) is 27 jaar als hij zijn eerste roman schrijft, Sechsunddreissig Stunden, die Geschichte vom Fräulein Pollinger, zoals de oorspronkelijke titel luidt. Hij schrijft begin jaren dertig succesvolle toneelstukken als Italienische Nacht,  Geschichten aus dem Wiener Wald en Kasimir und Karoline. Model voor al zijn theaterstukken staat het volkstoneel uit de 19e eeuw, dat Horváth aanpast aan de behoeften van zijn tijd.


Als Hitler in 1933 aan de macht komt mogen de toneelstukken van Horváth niet meer worden opgevoerd en worden zijn boeken verboden.

Horváth vlucht na de ‘Anschluss’ begin 1938 naar Parijs, waar hij overlijdt door een noodlottig ongeval. Op 1 juni van dat jaar wordt hij in de buurt van de Champs Élysées tijdens een onweer en hevige storm dodelijk getroffen door een afgebroken boomtak. Hij wordt begraven op de begraafplaats van St. Ouen, ten noorden van Parijs. De literaire betekenis van het werk van Horváth wordt pas na de Tweede Wereldoorlog algemeen erkend. Hij beschreef de wereld zoals de wereld er ‘helaas uitziet’ en noemde zijn werk een ‘synthese tussen ironie en realisme’.

De beroemde Duitse literatuurcriticus Marcel Reich-Ranicki noemde de roman Sechsundreissig Stunden  een sensatie.

Prijs: €17,99 (per 1-8-2022 20,-). 

In de boekhandel of internetboekhandel. Verschenen in oktober 2020

Macbeth

Auteur: William Shakespeare; vertaald en toegelicht door Peter Verstegen

134 pagina’s; afmetingen 11x225x140mm

ISBN: 978-90-839911-0-5

 

 

Macbeth, Shakespeares kortste en bloedigste tragedie, dateert van 1606,  kort na de mislukte aanslag op James I, als opvolger van Elizabeth de nieuwe koning van Engeland, die als James VI al koning van Schotland was. Zou de aanslag op koning en parlement (het zogeheten ‘Buskruitverraad’ of Gunpowder Plot, van 5 november 1605) zijn geslaagd, dan was het land in een chaos gestort. Engeland reageerde met een golf van sympathie voor de nieuwe koning. Daar kwam bij dat koning James de vergoeding voor toneelvoorstellingen aan het hof had verdubbeld tot twintig pond, een bedrag waar men een mooi huis voor kon kopen, en dat hij Shakespeare en zijn medespelers had verblijd met de titel ‘kamerheer’. Goede redenen om de vorst te eren met een stuk dat in Schotland speelde (in Engeland wordt Macbeth vaak aangeduid als the Scottish play).

Verstegen vertaalde van Shakespeare ook Shakespeare’s Sonnets, Hamlet, Antony and Cleopatra, Othello, King Lear en zijn twee lange, verhalende gedichten Venus and Adonis en The Rape of Lucrece.

Prijs: €19,95 (per 1-8-2022 €24,50). 

In de boekhandel of internetboekhandel.

 

  

 Verschenen in augustus 2020

 
Het dode Brugge

Auteur: Georges Rodenbach; vertaling en nawoord Jan H. Mysjkin

130 pagina’s; afmetingen 13x200x125 mm

ISBN: 978-90-829959-9-2

 

Het dode Brugge werd in 1892 al meteen bij verschijning begroet als een meesterwerk van het symbolisme.

In deze roman weet Georges Rodenbach (1855-1898) door het schilderen van de wisselende gemoedstoestanden van Hugues Viane, een weduwnaar die in het Vlaamse ‘Venetië van het Noorden’ de gelijkenis zoekt met zijn overleden vrouw, een obsederende liefde tot leven te brengen.

Troost vindend in het labyrint van straatjes en grachten, dwalend op de klank van klokken en de beiaard, ontmoet Viane een jonge danseres waarin hij de herrijzenis van zijn vrouw ziet.

Als een moderne Orpheus meent hij zijn vrouw uit de dood te hebben teruggehaald, maar ook Hugues raakt verwikkeld in een tragedie die leidt tot een ijzingwekkend slot.

 

‘Rodenbach zong de lof van Brugge, omdat hij vond dat zij van alle steden ter wereld het meest in overstemming was met zijn zin voor weemoed.’

Émile Verhaeren

Prijs: €15,- (per 1-8-2022 €17,50).

In de boekhandel of internetboekhandel.Verschenen in augustus 2020 

 

Ik huil en ik jammer

auteur: Joeri Kazakov; vertaling en nawoord Monse Weijers

248 pagina’s; afmetingen 20x200x125mm

ISBN: 978-90—829959-8-5


Paustovski en Kazakov

De geboren Moskoviet Joeri Kazakov (1927-1982) trok er al vroeg op uit om de rest van Rusland te verkennen. Het landschap en de bewoners van Noord-Rusland boeiden hem het meest. Hier spelen de meeste van zijn verhalen zich af. Bijvoorbeeld  ‘Teddy, de geschiedenis van een beer’, dat eerder bij De Wilde Tomaat verscheen. In ‘Het vervloekte noorden’ kijkt de hoofdpersoon vanuit het decadente Jalta, waar hij vakantie viert (en Tsjechovs huis bezoekt) terug op zijn barre tijd op een trawler op de Barentszzee. Uiteindelijk geeft hij toch de voorkeur aan het noorden.

In een schrijvershuis in Letland maakte Kazakov kennis met Konstantin Paustovski. Hij droeg ‘Manka’, een verhaal dat aan de Witte Zee speelt, aan hem op in de hoop dat hij Paustovski mee zou krijgen op een reis naar die contreien, maar diens astma verhinderde dat. Kazakov bezocht hem daarentegen vaak in zijn  huis in Taroesa, 100 kilometer ten zuiden van Moskou. In zijn nawoord gaat de vertaler nader in op de relatie tussen de twee schrijvers.

In 1970 kreeg Kazakov in Italië de prestigieuze Dante-prijs voor zijn verhalen (38 in totaal). 

Prijs: €18,- (Per 1-8-2022 23,-).

In de boekhandel of internetboekhandel.Verschenen in juni 2020


Gedichten

Auteur: Antonio Machado; herdicht en toegelicht door Erik Coenen

114 pagina’s; afmetingen 20x215x140 mm

ISBN: 978-90-829959-7-8

De poëzie van Antonio Machado (1875-1939) is, misschien beter dan die van welke Spaanse dichter ook, bestand gebleken tegen opeenvolgende modes en veranderingen van tijdgeest en smaak. Machado hield zich altijd op de hoogte van wat er in de wereld en in de poëzie gebeurde, maar liet zich als dichter toch vooral leiden door zijn innerlijke stem, die dan ook in zijn werk constant herkenbaar is. Dit is de enige bloemlezing uit zijn werk in het Nederlands. Met zorg en liefde vertaald door Erik Coenen.

Van Erik Coenen verscheen bij De Wilde Tomaat eerder de dichtbundel Gezichten van de tijd. Hij vertaalde onder meer sonnetten van Borges (De onzichtbare roos), toneelstukken van Calderón (Het leven is droom, Liefde na de dood en Geheime wraak voor een geheime krenking) en Polyphemus en Galatea en andere gedichten uit de Spaanse Gouden Eeuw.

Prijs: €15,- (per 1-8-2022 €17,50). 

In de boekhandel of internetboekhandel.Verschenen in mei 2020


Koning Lear 

Auteur: William Shakespeare; vertaald en toegelicht door Peter Verstegen

194 pagina’s; afmetingen 20x225x140 mm

ISBN: 978-90-829959-4-7

King Lear is een tragedie over een vader met twee goede dochters en één slechte, maar de goede blijken slecht en de slechte is bij nader inzien goed, al loopt het slecht met haar af; het verhaal is verweven met dat van Lears leenman Gloucester, die twee zoons heeft, een goede en een slechte, van wie de laatste zijn vader blind laat maken en de eerste zijn blindengeleider wordt.  Uit dit schrale materiaal heeft Shakespeare een zinderend drama gedistilleerd dat wordt beschouwd als een van zijn indrukwekkendste tragedies, gekenmerkt door een lyrische inslag.

In de achttiende eeuw werd het stuk opgevoerd als tragikomedie, met een happy end, maar het hoort te eindigen, als vaker bij Shakespeare: Ze gaan af met de lijken.

Verstegen vertaalde van Shakespeare ook Shakespeare’s Sonnets, Hamlet, Antony and Cleopatra en Othello, en zijn twee lange, verhalende gedichten Venus and Adonis en The Rape of Lucrece.

Prijs: €19,95 (per 1-8-2022 €24,50). U kunt dit boek bestellen via de winkel op onze site, maar  ook in de boekhandel of internetboekhandel.Verschenen in maart 2020

 

Antonius en Cleopatra

Auteur: William Shakespeare; vertaald en toegelicht door Peter Verstegen

226 pagina’s; afmetingen 20x225x140 mm

ISBN: 978-90-829959-2-3


 Cleopatra on the Terraces of Philae, 1896, geschilderd door Frederick Arthur Bridgman (1847- 1928)

‘Antonius en Cleopatra’, vermoedelijk geschreven in 1607, is het drama van een fatale liefde, met politieke implicaties die het Romeinse rijk dreigden te verscheuren. Het is een tragedie, maar ook een stuk waarin scabreuze en komische elementen prominent zijn. De dronkenmansscène op de galei van Pompeius (II, vii) is een hoogtepunt.

Cleopatra heeft door de eeuwen heen sterk tot de verbeelding gesproken als prototypische verleidster en koninklijke courtisane, een vrouw die bij Shakespeare donker is van kleur en raakvlakken heeft met de Dark Lady uit zijn sonnetten. Shakespeare baseerde zich op Plutarchus’ biografie van Antonius, maar comprimeerde een periode van tien jaar tot ongeveer één jaar. In de Noten wordt ruim geciteerd uit Plutarchus’ tekst, waarmee duidelijk wordt hoe Shakespeare het historisch materiaal heeft verwerkt en gebruikt.

Verstegen vertaalde van Shakespeare ook Shakespeare’s Sonnets, Hamlet en Othello, en zijn twee lange, verhalende gedichten Venus and Adonis en The Rape of Lucrece.

Prijs: €19,50 (per 1-8-2022 €24,50). 

In de boekhandel of internetboekhandel.Verschenen in maart 2020


De poëzie van een enclave

Auteur: Jan Paul Hinrichs.

96 pagina’s; afmetingen 8x200x125 mm

ISBN: 978-90-829959-6-1

In De poëzie van een enclave gaat Jan Paul Hinrichs op zoek naar sporen van zijn woonplaats Oegstgeest in de Nederlandse literatuur. Jan Wolkers en F.B. Hotz zetten in hun welbekende romans en verhalen de toon, maar kasteel Oud-Poelgeest, het Groene Kerkje, de psychiatrische inrichtingen Endegeest en Rhijngeest, het Zendingshuis en andere plekken komen in het leven en werk van nog veel meer schrijvers voor. Het gaat onder meer om J. van Oudshoorn, Nescio, Gerrit Achterberg, Hella Haasse, Jan Arends, W.F. Hermans, J.M.A. Biesheuvel, Frédéric Bastet en Maarten ’t Hart. Het resultaat is een verrassend, vernieuwd beeld van de literair wellicht meest tot de verbeelding sprekende vierkante kilometer van ons land.

Jan Paul Hinrichs publiceerde onder meer Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (2005), De mythe van Odessa(2011), Brief uit Vidin (2de druk 2015), Senhor Valério (2016), Trefpunt Riga (2017) en Sofia Express (2019). Hij bezorgde brieven van J. van Oudshoorn (Kaarten uit Berlijn, 2018) en F.B. Hotz (Geniaal is niet direct het woord, 2019). In Europese nacht (4de druk 2019) vertaalde hij negen Russische dichters. Boeken van Jan Paul Hinrichs zijn vertaald in het Duits, Italiaans, Engels, Oekraïens en Russisch.

Prijs: €13,95 (per 1-8-2022 €17,50).  

In de boekhandel of internetboekhandel.

 


Verschenen in september 2019

 

De cactus

Auteur: Joan Ter Maten; illustraties: Fredie Beckmans

202 pagina’s; afmetingen: 15 x 215 x 200 mm

ISBN: 978-90-829959-5-4

Er zijn talloze geschriften (fictie en non-fictie, oud en nieuw, in allerlei talen) die over de vraag gaan of buitenaards leven onze aarde heeft bezocht. Nooit hebben wezens van een andere planeet zich overduidelijk, zichtbaar voor iedereen, gemanifesteerd door bijvoorbeeld met hun voertuig midden in een grote stad te landen (waar je dan toevallig zelf bij staat), of door een plotselinge aanwezigheid in de massamedia. (‘Hier zijn we! En we blijven voorlopig. Wen er maar aan!’)    

Toch zijn er vermoedens… Zo kreeg onze uitgeverij een merkwaardig manuscript in de bus dat enige aanwijzingen lijkt te bevatten. We kunnen deze nog niet goed duiden. Wie is de auteur? Is hij serieus? Integer? Waar komt hij vandaan? Is dit geschrift een lichtzinnig experiment? Een parodie?

Het is intrigerend. We publiceren het, leggen het de lezer voor, opdat deze zelf een mening vorme…

  De uitgever (die, zoals de lezer ongetwijfeld heeft opgemerkt, zíjn naam gekoppeld heeft aan deze vertelling. Dit om misverstanden bij de registratie van dit boek bij boekhandelaar en distributeur te voorkomen. Ook heeft de uitgever een bevriende kunstenaar aangezocht om het werk te illustreren).

Prijs: €15,- (per 1-8-2022 €20,-).

In de boekhandel of internetboekhandel.

 


Verschenen in september 2019


De pensionering van meneer Bougran

Auteur: Joris-Karl Huysmans; vertaling Walter van der Star

40 pagina’s; afmetingen: 3 x 200 x 125 mm

ISBN: 978-90-829959-1-6


De Franse auteur Joris-Karl Huysmans (1848-1907), die een Nederlandse vader en een Franse moeder had, werkte jarenlang op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Frankrijk; hij schreef zijn romans veelal onder werktijd, op het briefpapier van zijn werkgever. Hij maakte een korte periode deel uit van een groep naturalistische schrijvers (onder wie Émile Zola), maar brak daarmee en schreef daarna onder meer À rebours (Tegen de keer), zijn bekendste roman, die in 1884 verscheen.

De tragikomische novelle La retraite de Monsieur Bougran werd in 1888 geschreven, maar pas in 1964 gepubliceerd.

De heer Bougran moet met pensioen. Of hij nou wil of niet…

‘U bent met ingang van volgende maand gepensioneerd wegens gezondheidsklachten opgelopen bij de uitoefening van uw functie.’

‘Maar ik heb geen klachten, ik ben gezond!’

Prijs: €7,90 (per 1-8-2022 €12,50). 

In de boekhandel of internetboekhandel.Verschenen in april 2019

 

Verzamelde gedichten

Auteur: Peter Verstegen

152 pagina’s; afmetingen: 13 x 215 x 140 mm

ISBN: 978-90-829959-3-0

Peter Verstegen (1938) is vooral bekend als vertaler van poëzie, maar heeft ook een klein, compact corpus eigen gedichten op zijn naam staan die in deze uitgave zijn verzameld.

In zijn gedicht ‘Amerika’, geschreven op zijn veertigste,  schreef hij: ‘... ik wil mij uitspreken tegen de man die ik zijn zal,/ Misschien, die (tweemaal zo oud) een oordeel velt over mij,/ Als ik de leeftijd haal van de paus die vandaag overleed./ De jongen, zegt men, is de vader van de man,/ Maar het omgekeerde geldt volgens mij net zo zeer./ Daarom ben ik de vader van die puistige jongen,/Twintig jaar terug in Parijs, met z’n malle pretenties./ Ik herinner me scherp een dagdroom die ik toen had:/ Kon ik doorleven met een deel van mijn geest in slaap,/ Twintig jaar lang, om dan voor mijzelf te ontwaken./ Ik was zo nieuwsgierig naar wie ik geworden zou zijn./ Ik zou al met al, denk ik, niet ontgoocheld geweest zijn./ Als de man van tachtig straks maar hetzelfde kan zeggen.’

Deze verzamelbundel vormt in zekere zin een antwoord.

Prijs: €19,50 (per 1-8-2022 €24,50).  

In de boekhandel of internetboekhandel.Verschenen in maart 2019

Middernachtvertellingen

Auteur: Émile Verhaeren; vertaling en nawoord Jan H. Mysjkin

107 pagina’s; afmetingen: 10 x 200 x 125 mm

ISBN: 978-90-829959-0-9

  

Portret van Verhaeren door Constant Montald (1862-1944)

In zijn tijd werd Émile Verhaeren het ‘enfant terrible’ van Victor Hugo genoemd. Evenals zijn geestelijke vader schildert hij graag een wereld van angstaanjagende schimmen, hoog oplaaiende vlammen en verterende hartstochten. En toch tekent dat de Vlaamse meester slechts ten dele: zijn oeuvre telt evengoed ingetogen vertellingen, milde herinneringen en sfeervolle parabels.

Émile Verhaeren werd in 1855 geboren te Sint-Amands-aan-de-Schelde en overleed in 1916 bij een treinongeval te Rouaan. Als jongeman gaf hij een veelbelovende carrière als advocaat op om zich aan te sluiten bij de rebelse ‘decadenten’ van La Jeune Belgique. Dichtbundels als Les campagnes hallucinées (1893) en Les villes tentaculaires (1895) worden wereldwijd tot de meesterwerken van het ‘fin de siècle’ gerekend.

Middernachtvertellingen verzamelt het creatieve proza van Émile Verhaeren. De bundeling biedt een uitstekende gelegenheid om zijn ontwikkeling op de voet te volgen. Van verhaal tot verhaal ziet men hem evolueren van een ‘katholieke’ naar een ‘socialistische’ bewogenheid en van een ‘parnassiaanse’ naar een ‘expressionistische’ stijl.

Prijs: €12,99 (per 1-8-2022 €15,-).                                     

In de boekhandel of internetboekhandel. Verschenen in november 2018

Othello

Auteur: William Shakespeare; vertaald en toegelicht door Peter Verstegen.

177 pagina’s; afmetingen: 18x225x140mm

ISBN: 978-90-826871-9-4


A scene from Othello, 1858 William Salter (1804-1875)

Deze Othello is een leeseditie met noten, die ook kan dienen voor toneeluitvoeringen. Het streven van de vertaler, Peter Verstegen, is geweest een hoge mate van verstaanbaarheid te combineren met behoud van de retorische kwaliteit van Shakespeares blanke verzen, en daarbij zijn taal zo genietbaar mogelijk over te brengen, zonder woordkeus en stijl meer te vereenvoudigen dan voor het begrip noodzakelijk lijkt, en zonder afbreuk te doen aan de zeggingskracht van de dialoog.

Verstegen vertaalde van Shakespeare ook Shakespeare’s SonnetsHamlet en zijn twee lange, verhalende gedichten Venus and Adonis en The Rape of Lucrece.

Prijs: €19,95 (per 1-8-2022 €24,50). 

In de boekhandel of internetboekhandel.

  


Verschenen in november 2018

Hamlet

Auteur: William Shakespeare; vertaald en toegelicht door Peter Verstegen.

205 pagina’s; afmetingen: 18 x 225 x 140 mm

ISBN: 978-90-826871-8-7


 Hamlet et sa mère, 1849 Eugène Delacroix (1798-1863)

‘Verstegen, die de Folioversie uit 1623 vertaalde, en de Quarto uit 1604 er tussen haken bijzette, heeft duidelijk lang over het dilemma van de vertaling nagedacht. In zijn voorwoord meldt hij met karakteristiek zelfvertrouwen dat hij heeft geprobeerd een balans te vinden tussen te veel en te weinig respect. Dit is hem wonderlijk goed gelukt. Zijn vertaling is een triomf van rijpelijk inhoudelijk inzicht, stilistische souplesse en feilloos gevoel voor vorm, vers en klank. Shakespeares ritme en timbre worden gevolgd: wie het origineel goed kent, hoort het oorspronkelijke Engels bij het lezen van de vertaling moeiteloos terug zonder dat de vergelijking pijn doet. Je leest welluidend en evocatief Nederlands. Verstegen verwerkt ook nog eens een aangenaam grote hoeveelheid  ‘Hamletologie’ in het uiterst nuttige en accurate commentaar. Dit maakt deze editie nog waardevoller dan ze met de ongehoord virtuoze en briljante vertaling al zou zijn geweest.’ David Rijser NRC

Prijs: €19,95. (per 1-8-2022 €24,50)  

In de boekhandel of internetboekhandel.Verschenen in oktober 2018

 

Teddy

Auteur: Joeri Kazakov; vertaling en nawoord Monse Weijers

107 pagina’s; afmetingen: 10 x 200 x 125 mm

ISBN: 978-90-826871-1-8

Teddy is een van de verhalen van de Russische schrijver Joeri Kazakov (1927-1982) die zich afspelen in de Russische natuur. Kazakov is beïnvloed door schrijvers als Tsjechov en Boenin, hoewel hij duidelijk een eigen stijl heeft. In het spannende Teddy ontsnapt een bruine beer uit het circus en gaat dwalen door een groot woud, waarin hij zich moet aanpassen aan geheel nieuwe omstandigheden. Kazakov beschrijft de avonturen van de beer met een groot inlevingsvermogen, dat doet denken aan Moby Dick: zoals Melville met liefde en aandacht over walvissen schrijft, zo doet Kazakov dat over beren.

Ook het tweede verhaal in deze bundel, Arktoer, de jachthond, speelt zich af in de natuur. Een blinde hond wordt gegrepen door een hartstocht voor de jacht…

Teddy en Arktoer, de jachthond behoren tot de beste dierenverhalen uit de wereldliteratuur.

In het nawoord gaat vertaler Monse Weijers in op Kazakovs leven en werk.

Prijs: €12,95 (per 1-8-2022 €17,-) In de boekhandel of internetboekhandel.Verschenen in juli 2018

 Afbeelding invoegen

De duizend en tweede nacht

Auteur: Théophile Gautier; vertaling: Antonia Bolweg; illustraties: Adolphe Lalauze

64 pagina’s; afmetingen: 6 x 200 x 125 mm

ISBN: 978-90-826871-6-3

 Afbeelding invoegen

Théophile Gautier, in 1855 gefotografeerd door Félix Nadar.

In De Vertellingen van Duizend-en-een-nacht doodt de sultan Schahriar zijn vrouw, nadat zij hem heeft bedrogen. Hierna trouwt hij elke dag met een nieuwe vrouw, die, voordat zij de kans krijgt hem te bedriegen, de volgende ochtend wordt omgebracht.

Scheherazade, zijn laatste echtgenote, vertelt haar man iedere nacht een verhaal dat zij afbreekt vóór het moment dat zij ter dood zal worden gebracht. De sultan wil graag weten hoe het verhaal verder gaat en spaart haar. Het verhaal wordt de volgende nacht afgemaakt, maar dan begint zij met een nieuwe vertelling die weer met een cliffhanger eindigt. Zo gaat dat 1001 nachten door en Scheherazades executie wordt telkens uitgesteld. We weten hoe het afloopt in De Vertellingen: uiteindelijk gaat de sultan van haar houden en schenkt haar gratie.

In Théophile Gautiers novelle De duizend en tweede nacht zit Scheherazade echter op het laatst zonder verhaal. Zij gaat op bezoek bij de dichter in Parijs en vraagt hem of hij haar aan een nieuw verhaal kan helpen…

Théophile Gautier (1811-1872) was een Franse dichter en schrijver, bevriend met onder anderen Flaubert en Baudelaire, die zijn Fleurs du mal aan Gautier opdroeg.   

Een ander werk van Gautier, Mijn eigen dierentuin, een geestig verslag over de katten en honden in zijn leven, verscheen eerder bij De Wilde Tomaat.

Prijs: €12,95 (per 1-8-2022 17,-) In de boekhandel of internetboekhandel. Verschenen in april 2018

Afbeelding invoegen 

Aforismen 

Auteur: Don-Aminado; vertaling en nawoord Jan Paul Hinrichs

50 pagina’s; afmetingen: 5 x 200 x 125 mm

ISBN: 978-90-826871-5-6

‘Behandel uw eigen vrouw alsof ze niet uw vrouw is, maar die van iemand anders’, ‘Ooggetuigen zijn de gevaarlijkste vertellers’… Het zijn aforismen van Don-Aminado, pseudoniem van de Joods-Russische schrijver Aminad Petrovitsj Sjpoljanski (1888-1957). Hij werkte als advocaat en schrijver in Moskou en week na de revolutie uit naar Parijs. Zijn aforismen, gedichten en feuilletons, die in kranten verschenen, genoten onder Russische emigranten een grote bekendheid. Na zijn dood was het decennia stil rond Don-Aminado. Na de perestrojka volgde een herontdekking van zijn werk in Rusland. De aforismen van Don-Aminado doen vaak algemeen menselijk aan, maar herkenbaar blijven de specifieke omstandigheden van het emigrantenbestaan die eraan ten grondslag liggen. Daarin ligt ook de originaliteit van dit werk dat zich met al zijn sarcastische humor, gecomprimeerdheid en scherpzinnigheid met het beste in het aforistische genre kan meten. Aforismen is de eerste substantiële uitgave van Don-Aminado die in vertaling verschijnt. Het nawoord van vertaler Jan Paul Hinrichs bevat een introductie op zijn leven en werk.

Jan Paul Hinrichs publiceerde onder meer Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (2005), De mythe van Odessa (2011), Brief uit Vidin (2e druk 2015), Senhor Valério (2016), De poëzie van een enclave (2017) en Trefpunt Riga (2017). Boeken van Jan Paul Hinrichs zijn vertaald in het Duits, Engels, Italiaans, Oekraïens en Russisch. 

Prijs: €8,90 (per 1-8-2022 €10.-). U kunt dit boek bestellen via de winkel op onze site, maar ook in de boekhandel of internet-boekhandel.Verschenen in maart 2018

Afbeelding invoegen

Tragiek van een komedie 

Auteur: Piet Wackie Eysten

70 pagina’s; afmetingen: 6 x 220 x 165 mm

ISBN: 978-90-826871-4-9

Richard Strauss’ opera Die Schweigsame Frau, waarvoor Stefan Zweig het libretto schreef, is maar zelden live te horen. Ook opnamen ervan zijn spaarzaam. Maar de ontstaansgeschiedenis levert spannende lectuur op.

Strauss (1864-1949) was vanaf 1933 President van minister Goebbels’ Reichsmusikkammer, Zweig (1881-1942) de Joodse schrijver wiens boeken door dezelfde Goebbels op  de  brandstapel werden gegooid. Een grotere tegenstelling is haast niet denkbaar.  Hun beider briefwisseling geeft een fascinerend beeld van hun door het naziregime  dramatisch overschaduwde samenwerking tussen 1931 en 1935.

Na de première iDresden op 24 juni 1935 werd de opera iDuitsland prompverboden. Strauss moest zijn positie als president van Reichsmusikkammer neerleggen, toen een al te openhartige brief aan Zweig door de Gestapo was onderschept. Rechtstreeks contact tussen beiden was niet langer mogelijk.

Zweig, sinds 1934 in vrijwillige ballingschap, maakte in 1942 in Brazilië, samen met zijn tweede vrouw, Lotte Altmann, een einde aan zijn leven. Richard Strauss stierf in 1949, na een slepend denazificatieproces, op 85-jarige leeftijd in zijn woonplaats Garmisch.

 

In Tragiek van een komedie beschrijft Piet Wackie Eysten, aan de hand van brieven en diverse andere bronnen, hutragisch verlopen samenwerking aan Die schweigsame Frau, Strauss’ enige komische, maar ook meest tragische opera.

 

Prijs: €12,95 (per 1-8-2022 €17,-). 

In de boekhandel of internetboekhandel.


 


Verschenen in februari 2018

 Afbeelding invoegen

Pascal Pastei

Auteur: Joan Ter Maten

144 pagina’s; afmetingen: 12 x 200 x 125 mm

ISBN: 978-90-826871-3-2

Pascal Pastei is een zwaarlijvige 25-jarige filosoof die een stoïcijnse levenswijze nastreeft: een lovenswaardige instelling die hem niet zal helpen, want het lot heeft ontwikkelingen voor hem in petto. Een Iraanse vluchteling, die zich Farid, Omar of Haroun noemt, vraagt zijn hulp bij het lokaliseren van een Iraanse moordenaar die zich ook in Nederland bevindt. Geheimzinnige anderen blijken veel van hem af te weten, waarschijnlijk doordat ze zich toegang hebben verschaft tot zijn computer. Zo is daar L., een fraaie dame die zich voorstelt als een employé van de staatsveiligheidsdienst. Maar is zij wel degene voor wie zij zich uitgeeft? Ook een moslim-psychiater en een voortdurend knipogende rechercheur roepen zijn hulp in. Bleef het daar maar bij! Twee sullige criminelen ontvoeren een vooraanstaande politicus, en er wordt een hond getraind voor een gewelddadige aanslag, die inderdaad plaatsvindt. Pascal tolt hulpeloos rond in de chaos, maar speelt daar onverwachts een cruciale rol in, waardoor de situatie een wending krijgt die niet door iedereen op prijs wordt gesteld.

Ziehier een onorthodoxe thriller, die door de veelal vergeefse acties van de personages een soort ode aan de onhandigheid wordt, ironisch gepresenteerd in keiharde klassieke rijmen. Een epyllion voor nachtkastje, treincoupé en salontafel.

Prijs: €15,- (per 1-8-2022 €20,-) 

In de boekhandel of internetboekhandel.
Verschenen in november 2017

Afbeelding invoegen

Gezichten van de tijd

Auteur: Erik Coenen

76 pagina’s; afmetingen: 8 x 200 x 125 mm

ISBN: 978-90-8268-712-5

Erik Coenen heeft in de loop der jaren alom lof geoogst als vertaler van andermans poëzie: de sonnetten van Jorge Luis Borges (De onzichtbare roos), de vers-drama’s van Calderón (Het leven is droom; Liefde na de dood; Geheime wraak voor een geheime krenking) en de klassieke dichters van Spanje (Polyphemus en Galatea en andere gedichten uit de Spaanse Gouden Eeuw). Zijn eigen gedichten, die sinds 1991 in tijdschriften verschijnen, zijn nooit eerder gebundeld. Het werd dus hoog tijd voor Gezichten van de tijd, een bundel met ruim vijftig sonnetten die veeleer tijdloos dan eigentijds beogen te zijn.

Erik Coenen werd in Engeland geboren van Nederlandse ouders en woont nu in Madrid, waar hij wereldliteratuur doceert aan de Universidad Complutense.

Prijs: €15,-. U kunt dit boek bestellen via de winkel op onze site, maar ook in de boekhandel of internetboekhandel.Verschenen in juni 2017

Afbeelding invoegen

Goethes Erotica

Auteur: Johann Wolfgang von Goethe; vertaling en noten Peter Verstegen

172 pagina’s; afmetingen: 16 x 220 x 170 mm

ISBN: 978-90-826871-1-8

Afbeelding invoegen

Goethe in der Campagna. Olieverfschilderij, in 1787 gemaakt door Johann Heinrich Wilhelm Tischbein.

De twee titels in deze bundel, ‘Romeinse elegieën’ en ‘Venetiaanse epigrammen’, geschreven in de jaren 1788-90,  zijn tot ver in de negentiende eeuw alleen in gecensureerde vorm voor het publiek toegankelijk geweest. Het zijn twee cyclussen gedichten met een erotische inslag die nooit eerder in het Nederlands zijn vertaald.

Op bepaalde plaatsen is nog steeds goed te zien waarom ze aanstootgevend werden gevonden, maar wat in het verleden onwelvoeglijk was, kan nu aandoen als verfrissend en origineel.

Het beeld van Goethe dat oprijst uit deze poëzie is compleet anders dan dat van de vereerde Olympiër, de halfgod die haast te geniaal was om te kunnen worden begrepen. Hier is Goethe jeugdig, heidens en overrompelend grappig. 

Prijs: €20,-. U kunt dit boek bestellen via de winkel op onze site, maar ook in de boekhandel of internetboekhandel.Verschenen in juni 2017

 Afbeelding invoegen

Mijn eigen dierentuin

Auteur: Théophile Gautier; vertaling Antonia Bolweg

70 pagina’s; afmetingen: 6 x 200 x 125 mm

ISBN: 9789082687101

 Afbeelding invoegen 

Théophile Gautier, in 1856 gefotografeerd door Félix Nadar.

Théophile Gautier (1811-1872), Le bon Théo’, schreef gedichten, romans en korte verhalen. Hij was eetijdgenoot van Charles Baudelaire (diLes Fleurs du Mal aan hem opdroeg), Victor HugoGustavFlaubert en Gérard de Nerval. Hij propageerde ihet voorwoord van zijn roman Mademoiselle de Maupin (1835) het principe lart pour lart: niet het didactische, de moraal, maar de vorm en de schoonheid moesten centraal staan in de kunst. De laatste 46 jaar van zijn leven was Gautier tevens werkzaam in de journalistiek iets wat hem door de constante druk dihij in dat vak ervoer niet altijd goed beviel. Maahij moest twee zussentwee mtresses en drie kinderen onderhouden

In


Ménagerie Intime (1869) beschrijft Gautier oluchtige wijze zijn omgang met de katten, honden en paarden die in zijn leven een rol speelden. Hij vertelover de confrontatie tussen een kat en eepapegaai, over de goede verstandhouding tussen de katten en de ratten in zijn huis, over de muzikale poes MadamThéophile, die haar poot voor de mond van een zangeres hield als deze de hoge C zong, en over de dansende spaniël Zamore.

Prijs: €12,95 (per 1-8-2022 €16,-). 

In de boekhandel of internetboekhandel.

 


 

Verschenen in juni 2017

Afbeelding invoegen

 
Dr. Erich Kästners Lyrische Huisapotheek

Auteur: Erich Kästner; vertaling Paul van den Hout

190 pagina’s; afmetingen: 17 x 220 x 165 mm

ISBN: 978-90-824288-9-6
  

 Afbeelding invoegen

Erich Kästner (1899-1974) was eeDuitse schrijver (van o.a. Emil und die Detektive) en dichter. Zijn boeken werden door de nazi’s verbrand. Ondanks een publicatieverbod bleef hij gedurende de oorlog in Duitsland. Een in 1936 in Zwitserland verschenen dichtbundel van hem, Dr. Erich Kästners Lyrische Hausapothekekwain 1941 in het getto van Warschau in handen van de jonge Marcel Reich-Ranicki (de latere literatuurcriticus), die het boekje te leen kreeg van een vriend. Omdat Reich-Ranicki het weer terumoest gevenschreezijvriendin en latere echtgenote Teofila Langnas 56 van de 119 gedichten gekalligrafeerd over, voorzag ze vaillustraties en bond ze samen tot eeverjaarscadeau voor haar geliefde.

Paul van den Hout (1939-2015), dichter en vertaler (van o.a. Vikram Seths roman in verzen The Golden Gate), vertaalde deze 56 lichtvoetige gedichten in het Nederlands. In deze uitgave staan de vertalingen naast de originele, door Teofila overgeschreven Duitse tekst en haar illustraties. De inleiding en henawoord zijn van Piet Wackie Eysten.

Prijs: €23,- (per 1-8-2022 €28,-).  In de boekhandel of internetboekhandel.

 


Verschenen in maart 2017


Het rondzwervende ‘Vreemde’
Auteur: Sigizmoend Krzizjanovski; vertaling en nawoord Monse Weijers
97 pagina’s; afmetingen: 10 x 200 x 125 mm
ISBN: 978 90 824288 8 9

 

 Sigizmoend Krzizjanovski

Het werk van de Russische schrijver Sigizmoend Krzizjanovski (1887-1950) hoort bij het genre van de fantastische literatuur en heeft veel gemeen met dat van Jorge Luis Borges.  Net als dat van Borges heeft het vaak een filosofische en mystieke inslag. Er gebeuren vaak dingen in die in de werkelijkheid onmogelijk zijn, maar toch veel zeggen over diezelfde werkelijkheid. Dat geldt bij uitstek voor deze roman uit 1924, waarin een magiër van zijn leermeester drie flesjes met vloeistoffen krijgt, die hem als hij deze opdrinkt zullen veranderen in een wezen van minuscule afmetingen.

Van de vijf romans en zes verhalenbundels die Krzizjanovski  tussen 1920 en 1940 schreef, werd er geen enkele gepubliceerd. Daarvoor stond hij te kritisch tegenover het leven in de Sovjet-Unie. Wel las hij regelmatig voor uit zijn werk op avondjes, waardoor hij in Moskou in kleine kring bekend stond als een zeer originele, aparte schrijver.

Pas vanaf 1989 werden zijn boeken in Rusland gepubliceerd en vanaf 2001 verschenen daar in zes fraaie delen zijn Verzamelde Werken. Dit is zijn tweede vertaling in het Nederlands: in juni 2016 verscheen bij uitgeverij Pegasus al de roman De terugkeer van Münchausen.

Prijs: €13,95 (per 1-8-2022 €17,-).  In de boekhandel of internet-boekhandel.

 Verschenen in maart 2017

De poëzie van een enclave
Auteur: Jan Paul Hinrichs
92 pagina’s; afmetingen: 9 x 200 x 125 mm
ISBN: 978 90 824288 6 5
  

 

Kasteel Oud-Poelgeest, ca. 1950

In De poëzie van een enclave gaat Jan Paul Hinrichs op zoek naar sporen van zijn woonplaats Oegstgeest in de Nederlandse letteren. Jan Wolkers en F.B. Hotz zetten in hun welbekende romans en verhalen de toon, maar kasteel Oud-Poelgeest, het Groene Kerkje, de psychiatrische inrichtingen Endegeest en Rhijngeest, het Zendingshuis en andere plekken komen in het leven en werk van nog veel meer schrijvers en dichters voor. Het gaat om J. van Oudshoorn, Nescio, Gerrit Achterberg, Hella Haasse, Jan Arends, W.F. Hermans, J.M.A. Biesheuvel, Frédéric Bastet, Maarten ’t Hart en talrijke andere auteurs die voorheen niet eerder met het dorp in verband zijn gebracht. Het resultaat is een verrassend, vernieuwd beeld van de literair wellicht meest tot de verbeelding sprekende vierkante kilometer van ons land.


Jan Paul Hinrichs publiceerde onder meer Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (2005), Lemberg - Lwów - Lviv (2008), De mythe van Odessa (2011), Brief uit Vidin (tweede druk 2015) en Senhor Valério (2016). Hij bezorgde dagboeken van J. van Oudshoorn (Dagboek 1943-1947, 2016) en brieven van F.B. Hotz (Over J. van Oudshoorn, 2016). Boeken van Jan Paul Hinrichs zijn vertaald in het Duits, Italiaans, Engels, Oekraïens en Russisch. 


Prijs: €13,95 (per 1-8-2022 €17,50).  In de boekhandel of internetboekhandel.
Verschenen in februari 2017


Treurzang geschreven op een dorpskerkhof
Auteur: Thomas Gray; vertaling en voorwoord Cornelis W. Schoneveld
27 pagina’s; afmetingen: 5 x 200 x 150 mm
ISBN: 978 90 824288 7 2 


Thomas Gray, in 1747-1748 geschilderd door John Giles Eccardt (1720-1779)

De Elegy Written in a Country Churchyard van Thomas Gray (1716-1771), voltooid in 1750, is een van de allerbe­kendste gedichten uit de Engelse literatuur­geschie­de­nis. Typisch voor de 18de eeuw generaliseert en mora­liseert de dichter naar hartelust in ‘poëtische’ taal. Toch illustreert zijn tekst ook op frappante maar voor­zichtige wijze trends die tot de ‘allerindividueelste emoties’ van de Roman­tiek zouden leiden.


Far from the madding crowd’ (later geleend door Thomas Hardy als romantitel) stelt de hooggeleerde dichter zich voor eenzaam door het dorps­gebied te zwerven en tenslotte op het dorpskerkhof begraven te liggen.
                         
William Blake (1757-1827), auteur van de beroemde Songs of Innocence and of Experience (1795), sneed in 1797 de tekst van Gray’s Elegy uit een uitgave van Gray’s poëzie uit 1790, bevestigde die in uit­sparingen van aquarel­bladen en schilderde zo elf bladen met een illustratie rondom de tekst.


Een bekende uitspraak van Blake is ‘wie generaliseert is een idioot’, maar in Gray’s gedicht zag hij blijkbaar vooral de individuele en romantische kant ervan. Zo werd voor een opdrachtgever een eenmalig, uniek werk gecreëerd, dat pas in 1920 in de publiciteit kwam.


Gray’s originele strofen en de naar vorm en inhoud getrouwe Neder­landse vertaling staan onder elkaar, naast Blake’s esoterische illustraties.

 

Prijs: €10,- (per 1-8-2022 €15).   U kunt dit boek bestellen in de boekhandel of internetboekhandel.

 

 Verschenen in oktober 2016
Verhalen
Auteur: Joeri Olesja; vertaling en nawoord Gerard van der Wardt
107 pagina’s; afmetingen: 10 x 200 x 125 mm
ISBN: 978 90 824288 58 Al is zijn oeuvre klein, Joeri Olesja (1899-1960) is een van de grootste Russische schrijvers van de twintigste eeuw. Hij is vooral bekend van zijn roman Afgunst uit 1927. Vladimir Nabokov beschouwde dit werk als de beste roman die in de Sovjet-Unie was verschenen. Olesja kwam, net als zijn tijdgenoten Isaak Babel en het schrijversduo Ilf en Petrov, uit het Oekraïense Odessa, een stad die regelmatig terugkeert in zijn verhalen.

In deze bundel zijn de verhalen verzameld die hij eind jaren twintig, begin jaren dertig publiceerde – tot het schrijven hem vrijwel onmogelijk werd gemaakt door de censuur. Enkele van die verhalen, zoals ‘Liompa’, ‘De Ketting’, ‘Liefde’ en ‘De Kersenpit’ behoren tot de absolute hoogtepunten van de Russische literatuur. Helemaal stoppen met schrijven deed hij niet, al zou hij zich voornamelijk beperken tot zijn dagboek. In 1965 werd hieruit postuum een selectie gepubliceerd onder de naam Geen dag zonder regel. In 1989 verscheen er een volledige en ongecensureerde versie van onder de titel Afscheidsboek.

In zijn nawoord geeft de vertaler een korte levensbeschrijving van de auteur.

Prijs: €15,- (per 1-8-2022 €20,-).   U kunt dit boek bestellen in de boekhandel of internetboekhandel.

 


Verschenen in maart 2016

      


Senhor Valério
Auteur: Jan Paul Hinrichs  
78 pagina’s; afmetingen 7 x 200 x 125 mm
ISBN: 978 90 824288 4 1  

In Senhor Valério beschrijft de slavist Jan Paul Hinrichs hoe een korte ontmoeting met een Russische vertaler in Moskou in 1978 hem in contact bracht met de in Rio de Janeiro woonachtige Russische dichter Valeri Perelesjin (1913-1992). Het was het begin van decennia aan publicaties en onverwachte ontwikkelingen die voortduren tot op de dag van vandaag. In een verhaal over liefde, Koude Oorlog en overgave aan poëzie verplaatsen de scènes zich van Moskou naar Brazilië en China, het afgelegen platteland van Letland, een Russisch prinsessenappartement in Parijs, Leidse bibliotheekkluizen, Poetry International in Rotterdam en het sterfhuis van een bibliofiel in Utrecht. 

Jan Paul Hinrichs (1956) publiceerde onder meer Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (1880-1941) (2005; Engelse vertaling 2006), Lemberg – Lwów – Lviv (2008; Oekraïense vertaling 2010), C.C. Uhlenbeck (1866-1951): a linguist revisited (met Inge Genee, 2009), De mythe van Odessa (2011; Oekraïense vertaling 2011), en Brief uit Vidin (2de druk 2015).  Senhor Valério  verscheen reeds in 2013 in Russische vertaling. 

Prijs: €12,50 (per 1-8-2022 €15,-). Te verkrijgen/te bestellen in boekhandels in Nederland en België, of bij internetboekhandels als Bol.com.    Verschenen in maart 2016Een meisje uit Berlijn
Auteur: Miriam Merzbacher-Blumenthal; vertaling Anne Stoffel
49 pagina’s; afmetingen: 6 x 200 x 125 mm
ISBN: 978 90 824288 3 4

Berlijn 1937. ‘Je kunt als Jood niet in Duitsland blijven,’ zei haar moeder. ‘Jij zou naar een andere school moeten omdat je niet op je oude school mag blijven, en wie weet wat Hitler allemaal nog meer gaat bedenken. We moeten hier weg voordat het te laat is.’

Het gezin verhuisde naar Amsterdam, maar al gauw waren ook daar de Joden niet meer veilig.

Miriam Merzbacher-Blumenthal is een overlevende van de Holocaust. Zij werd in 1927 in Berlijn geboren en woont nu in de Verenigde Staten. In de jaren negentig begon zij af en toe een herinnering op te schrijven, soms in het Duits, soms in het Engels, die zij dan rondstuurde aan enkele vrienden.  

De voor dit boekje geselecteerde teksten voeren de lezer van Berlijn naar Amsterdam, dan naar Westerbork en Theresienstadt, vervolgens terug naar Nederland en ten slotte naar de VS. Kleine en grote belevenissen worden verteld op een toon waar soms nog de onbevangenheid van het meisje van toen in doorklinkt.

Van deze teksten bestaat nog geen publicatie in de oorspronkelijke talen, zodat ze voor deze Nederlandse primeur van manuscript zijn vertaald.

Prijs: €9,- (per 1-8 2022 €14,-). 

 Te verkrijgen/te bestellen in boekhandels in Nederland en België, of bij internetboekhandels als Bol.com.

 


Verschenen in februari 2016Verzen van Onschuld en van Ervaring
Auteur: William Blake; vertaling en voorwoord: Cornelis W. Schoneveld (tweetalige uitgave met illustraties)
118 pagina’s; afmetingen: 10 x 200 x 125 mm
ISBN: 978 90 824288 1 0


William Blake – aquarel, in 1807 gemaakt door Thomas Phillips (1770-1845)

De eigenzinnige, visionaire dichter-graficus William Blake (1757-1827) leefde in Engeland op de grens van de 18de en 19de eeuw, maar nog steeds slaagt hij erin nieuwe generaties te fascineren. Wel zijn de vele profetische geschriften en illustraties waarin hij zich uitte moeilijk geheel te door­gronden, maar een uitzondering daarop vormen de overbekende Songs of Innocence and of Experience.

Deze vertonen ‘de twee tegenovergestelde toestanden van de menselijke ziel’, zoals de ondertitel luidt, op een verrassend toegankelijke manier in verzen, verwant aan liedteksten. Vertrekkend vanuit de wereld van het kind illustreert Blake de begrippen onschuld en ervaring steeds in tegenover elkaar staande gedichten. Dit gebeurt ook letterlijk, door de unieke wijze waarop hij de tekst in handschrift weergaf, omringd door illustraties.

Zo kon hij slechts weinige exemplaren uitgeven en dit bewerkelijke proces verhinderde dan ook dat hij in zijn eigen tijd beroemd werd. Pas na zijn dood verschenen zijn gedichten in boekdruk.

Deze vertaling is de eerste die alle gedichten bevat; bovendien zijn ze geplaatst tegenover kopieën van de originele platen van Blake.

De in zijn tijd volstrekt unieke en gevarieerde versvormen zijn in de vertaling steeds gehand­haafd.

Prijs: €20,50 (per 1-8-2022 €27,-). 

Is te bestellen in boekhandels in Nederland en België, of bij internetboekhandels als Bol.com.

 


Verschenen in december 2015


 

Sonnetten
Auteur: Louise Labé; vertaling en nawoord: Piet Thomas. Tweetalige uitgave.
70 pagina’s; afmetingen: 8 x 200 x 125 mm
ISBN: 978 90 824288 0 3 Louise Labé – een gedeelte van een gravure, in 1555 gemaakt door Pierre Woeiriot (1532-1599)

In 1555 werd in Lyon Œuvres, het enige boek van de Franse dichteres Louise Labé (circa 1524-1566), gepubliceerd. Omdat zij om haar schoonheid geroemd werd en getrouwd was met een rijke touwslager, was haar bijnaam la belle cordière (de mooie touwslagersvrouw). Ze maakte deel uit van een groep Lyonese dichters, waaraan ook dichters als Maurice Scève en Pernette du Guillet verbonden waren. In Œuvres waren, naast een aantal prozagedichten en andere poëzie, de vierentwintig liefdessonnetten opgenomen die deze eigenzinnige ‘belle rebelle’ tot de beroemdste vrouwelijke auteur uit de Franse renaissance hebben gemaakt.

De sonnetten, waarin een gepassioneerde liefde het thema is, vormen een soort liedboek, een ‘canzoniere’, waarin mythologische motieven een belangrijke rol spelen. In deze tweetalige editie zijn de vertalingen van Piet Thomas, die ook een nawoord schreef waarin hij over het leven van Labé vertelt en elk sonnet van een verhelderend commentaar voorziet.

Rilke en Boutens hebben de sonnetten vertaald en Nijhoff noemde haar in een bespreking van de gedichten ‘een verrukkelijke dichteres’.

Prijs: €12,95 (per 1-8-2022 €15,-). Als u dit boek via de winkel van deze site bestelt, zijn er geen verzendkosten. Het boek is ook verkrijgbaar/te bestellen in boekhandels en internetboekhandels in Nederland en België.Verschenen in september 2015

 

Gedichten
Auteur: Andrew Marvell. Gekozen, vertaald en toegelicht door Cornelis W. Schoneveld. Tweetalige uitgave.
165 pagina’s; afmetingen: 15 x 200 x125 mm
ISBN: 978 90 820255 8 3 


Portret van Marvell – anoniem, ca. 1657 

Het werk van de Engelse dichter Andrew Marvell (1621-1678) staat tegenwoordig misschien wel meer  in de belangstelling dan dat van zijn grote voorgangers Donne en Herbert. Marvells tijdgenoten kenden zijn werk nauwelijks; de eerste uitgave ervan verscheen pas drie jaar na zijn dood.

Vertaler Cornelis W. Schoneveld schrijft in zijn inleiding over Marvells intrigerende leven en werk, en hij poneert, na eigen onderzoek, de stelling dat de dichter tijdens zijn verblijf in Nederland van 1662 tot 1663 niet als spion werkte zoals men steeds aanneemt, maar Engels onderwees aan de 12-jarige prins Willem III, neefje van koning Karel II, en later stadhouder van de Republiek en koning van Engeland.

Behalve beroemde gedichten als The Garden en To His Coy Mistress zijn ook de meeste andere lyrische en verhalende gedichten opgenomen, evenals Marvells eerste politieke satire The Character of Holland (1653). Aan alle gaat een korte toelichting vooraf, met daarnaast een fraaie passende afbeelding. De vertalingen houden zich nauwkeurig aan de gevarieerde versvormen die Marvell met zoveel zorg toepaste.

Prijs: €20,- . (per 1-8-2022 €27,50). U kunt dit boek bestellen in boekhandels en internetboekhandels in Nederland en België.Verschenen in augustus 2015


 

Europese brieven
Auteur: Wilhelm Küchelbecker; uit het Russisch vertaald door Gerard van der Wardt; 
voorwoord Jan Paul Hinrichs
60 pagina’s; afmetingen: 7 x 200 x 125 mm
ISBN: 978 90 820255 9 0

Portret van Wilhelm Küchelbecker, in 1888 gemaakt door Ivan Matjoesin (1861-1934)

‘Ik heb Küchelbeckers verzen en proza gelezen – wat een wonderlijke kerel!’ schreef Poesjkin in 1822 aan zijn broer Lev. De Russische dichter Wilhelm Küchelbecker (1797-1846) was een klasgenoot en vriend van Poesjkin op het befaamde Lyceum in Tsarskoje Selo. Poesjkin werd beroemd, maar van Küchelbecker verscheen tijdens zijn leven alleen een toneelstuk in boekvorm. Zijn levensloop was onfortuinlijk: hij nam in 1825 deel aan de Decembristenopstand en werd na een poging tot moord op de broer van tsaar Nicolaas I voor tien jaar gevangen gezet en verbannen naar Siberië waar hij aan tuberculose stierf. Veel later kreeg zijn werk toch waardering. Bewonderaars waren onder anderen Sjostakovitsj, die ‘getroffen was door de verbazingwekkende diepgang en schoonheid van de poëzie van Küchelbecker’, en Nabokov, die Küchelbeckers gedicht ‘Het lot van de Russische dichters’ ‘a brilliant masterpiece’ noemde. 

Küchelbecker schreef, behalve poëzie, proza in de utopische sfeer. Deze bundel bevat voor het eerst een vertaling van de prozastukken Europese brieven en Het land van de Hoofdlozen, alsmede van een aantal brieven aan Gribojedov, Poesjkin en Zjoekovski.

Jan Paul Hinrichs schreef een inleiding over Küchelbeckers leven en werk. Hij is onder meer de auteur van Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (1880-1941) (2005), De mythe van Odessa (2011) en Senhor Valério (2011). In september 2015 verschijnt zijn Brief uit Vidin bij uitgeverij Flanor in Nijmegen. Dit boek bevat onder meer portretten van Karel van het Reve, de taalkundige Kees van Schooneveld, de vertaler en diplomaat Frans van Agt en de Bulgaarse dichters Elisaveta Bagrjana en Nikolaj Kuntsjev. Ook beschrijft Hinrichs een voetreis langs Bulgaarse kloosters in 1998, bezoeken aan Sint-Petersburg en Odessa, en verwikkelingen rond zijn vertalingen van Daniil Charms.  

Prijs van Europese brieven van Küchelbecker: €10,-. (per 1-8-2022 €15,-).

In de boekhandel. 

 


 Verschenen in december 2014 

 

Het dagboek
Auteur: Johann Wolfgang von Goethe; vertaling: Peter Verstegen. Tweetalige uitgave.
23 pagina’s; afmetingen: 5 x 200 x 125 mm
ISBN: 978 90 820255 6 9


Goethe am Fenster der römischen Wohnung am Corso (1887). Aquarel van Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829)

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) schreef het erotische gedicht ‘Het dagboek’ in 1810, maar het werd pas in de twintigste eeuw voor een groter publiek gepubliceerd. In 1861 verscheen het in een privé-druk in een oplage van vierentwintig exemplaren. Latere drukken werden meermalen door de politie in beslag genomen, omdat de inhoud lange tijd aanstootgevend werd gevonden.

Tijdens een reis moet de hoofdpersoon (die een dagboek voor zijn vrouw bijhoudt) vanwege een gebroken wiel van zijn koets de nacht in een herberg doorbrengen. Hij ontmoet daar een mooi dienstertje tot wie hij zich zeer aangetrokken voelt (gevoelens die zij beantwoordt). ’s Nachts bezoekt zij hem in zijn kamer. Tijdens het liefdesspel spelen herinneringen aan zijn vrouw hem parten en zijn ‘Iste’ (dit Latijnse woord betekent in dit verband zoiets als: ‘dat ding daar’) laat het afweten…

Goethe gebruikte voor dit geestige, en in psychologisch opzicht interessante dichtwerk de versvorm ‘ottava rima’. Het telt vierentwintig achtregelige strofen in vijfvoetige jamben met het rijmschema abababcc.
De elegante wijze waarop Goethe het verhaal vertelt, maakt het tot een van de mooiste liefdesgedichten ooit, door Peter Verstegen prachtig vertaald.

Prijs:  €8,- (per 1-8-2022  €13,-).

In de boekhandel.Verschenen in juni 2014

Honderd gedichten
Auteur: Paul Verlaine; vertaling & commentaar: Peter Verstegen. Tweetalige uitgave.
419 pagina’s; afmetingen: 38 x 200 x 125 mm
ISBN:  978 90 820255 7 6

 


Verlaine (op de voorgrond) bij de Salon des Cent in 1894. Affiche van Frédéric-Auguste Cazals (1865-1941). 

Paul Verlaine (1844-1896) is, getuige tal van bloemlezingen, nog steeds de meest gelezen dichter van Frankrijk. Veel van zijn beste poëzie is in deze tweetalige bloemlezing opgenomen. 

Vertaler Peter Verstegen koos honderd gedichten (waaronder het beroemde Art poétique en Littérature), vertaalde deze en beschrijft in het uitvoerige Commentaar de omstandigheden waaronder Verlaines vaak ontroerende en geestige poëzie tot stand gekomen is.  

De vertaler gaat in op de inhoud van de chronologisch gerangschikte gedichten, besteedt aandacht aan de vorm ervan, en geeft en passant een exposé over het verschil tussen de Franse en de Nederlandse prosodie. Ook vertelt hij over de stormachtige relatie tussen Verlaine en Arthur Rimbaud.

‘Honderd gedichten’ is tot nu toe de meest complete vertaling van Verlaines werk in het Nederlandse taalgebied. 

Prijs:  €20,- (per 1-8-2022 €25,-). 

In de boekhandel.  

 


Verschenen in maart 2014

De ballade van de hersenkrimp
Auteur: Joan Ter Maten
35 pagina’s; afmetingen: 3 x 200 x 125 mm
ISBN:  978 90 820255 5 2

Tekening: Joan Ter Maten

De ballade van de hersenkrimp is een monoloog in verzen van de oude, in een verpleeghuis opgenomen professor Hulst van Lagerweij, die, omdat zijn geest enigszins verward is, uit Huize Vlier wegloopt en rond gaat dwalen.

Tijdens zijn omzwerving, die hem naar diverse plekken voert (een bietenveld, een supermarkt, een kerkhof), vindt hij een kostbaar voorwerp dat hem een aanzienlijke geldelijke beloning zal opleveren.

Na deze vondst belandt hij uiteindelijk toch weer in Huize Vlier…

Prijs:  €8,90 (per 1-8-2022 €14,-).  

In de boekhandel.Verschenen in januari 2014:

 

Hanz Küchelgarten
Auteur: Nikolaj Visiljevitsj Gogol
Vertaling, inleiding & nawoord: Arie van der Ent
86 pagina’s; afmetingen: 8 x 200 x 125 mm
ISBN:  978 90 820255 4 5

 

Gogol, 1834. Getekend door Aleksej Gavrilovitsj Venetsianov (1780-1847)

Nikolaj Vasiljevitsj Gogol (1809-1852), de grote absurdist van de negentiende eeuw, beroemd door het toneelstuk De revisor en de roman Dode zielendebuteerde in 1827 als ‘romantisch dichter’ met het gedicht Hanz Küchelgarten. 

In zijn 'Duitse idylle' concludeert Gogol dat men bij gebrek aan kunstzinnig talent maar beter kan kiezen voor 'huisje, boompje, beestje'. Na twee negatieve recensies neemt Gogol de oplage terug, verbrandt die en pakt de boot naar Lübeck, Duitsland.

Want als een grote boze droom
je dorsten doet naar eerbewijzen,
je ziel geen veste is van ijzer,
geen dam tegen de voze stroom,
dan is het beter om bescheiden
het pad te gaan dat leidt naar huis.
je blij aan je gezin te wijden,
je af te sluiten voor gedruis.

Hanz Küchelgarten is de onthullende en verbluffende meesterproef van een jongen van achttien, waarin de echte Gogol gemakkelijk te herkennen is.

Prijs: €10,- (per 1-8-2022 €15,-).  
In de boekhandel.

 Verschenen in december 2013:


Het geschenk van de Wijzen
Auteur: O. Henry
Vertaling: Onno Voorhoeve; nawoord: Joan Ter Maten
22 pagina’s; afmetingen: 2 x 200 x 125 mm
ISBN: 978 90 820255 3 8 


O. Henry, 1916. Fotograaf niet bekend.

Het beroemde kerstverhaal The Gift of the Magi van de Amerikaanse schrijver O. Henry (1862-1910) werd in 1905 voor het eerst gepubliceerd in The New York Sunday World. Het wordt, net als andere verhalen van O. Henry, gekenmerkt door de zogenaamde ‘twist ending’: een plotselinge wending in het verhaal die het voorafgaande in een ander licht plaatst.

O. Henry schreef honderden verhalen voor diverse tijdschriften, maar was toch berooid toen hij in 1910 aan levercirrose overleed. Zijn laatste woorden zouden zijn geweest: ‘Kunt u het licht aandoen? Ik wil niet in het donker naar huis.’

Prijs:  €6,- (per 1-8-2022 10,-).

In de boekhandel.Verschenen in november 2013


De rattenvanger van Hamelen
Auteur: Robert Browning
Beeld/ tekst: Megan en Peter Verstegen
22 pagina’s; afmetingen: 2 x 200 x 125 mm
ISBN:  978 90 820255 2 1

Robert Browning, 1888. Foto: Herbert Rose Barraud

Toen de 10-jarige Willy Macready, de zoon van een goede vriend van de Engelse dichter Robert Browning (1812-1889), wegens een zware verkoudheid het bed moest houden, vroeg Willy de dichter ‘some little thing to illustrate’. Browning kende Willy’s tekentalent en schreef in 1842 The Pied Piper of Hamelin voor de jongen, die er tekeningen bij maakte.

Vertaler Peter Verstegen en zijn 12-jarige kleindochter Megan hebben eveneens de handen ineengeslagen: samen hebben zij voor de tekeningen en de tekst van ‘De rattenvanger van Hamelen’ zorg gedragen. Curieuze bijkomstigheid: Browning zou het verhaal ontleend hebben aan de oudste Engelse bron, een boek van Richard Verstegen: The Restitution of Decayed Intelligence in Antiquities (Antwerpen, 1605).

Prijs:  €8,25 (per 1-8-2022 €13,-).

In de boekhandel.

 


 Verschenen in september 2013: 
Een hart onder een soutane
Auteur: Arthur Rimbaud
Vertaling & nawoord: Katelijne De Vuyst
46 pagina’s; afmetingen: 5 x 200 x 125 mm
ISBN: 978 90 820255 1 4
Arthur Rimbaud, 1872. Tekening: Paul Verlaine

De Franse dichter Arthur Rimbaud (1854-1891) schreef Een hart onder een soutane in 1870, toen hij nog geen zestien jaar was. Toch verscheen de eerste op het origineel berustende uitgave pas in 1945. Sommigen twijfelden aan de authenticiteit van het stuk, maar in 1949 werd op basis van een handschriftanalyse bewezen dat het wel degelijk om een originele Rimbaud ging. 

Niet alleen betreft het een van de langste teksten uit het oeuvre van Rimbaud, ook zijn in de kiem al een aantal thema’s aanwezig die in zijn la­tere werk een rol spelen. Het verhaal over de on­gelukkige liefde van de naïeve seminarist Leonard voor de ‘beval­lige’ Thimothina is doorspekt met sneren naar de kerk en het schoolsysteem, het is één lange op­een­stapeling van woordspelingen en dubbele bo­dems. 

Vertaalster Katelijne De Vuyst gaat in het uit­gebreide nawoord nader in op de geschiedenis van het manuscript, dat tot de jaren 1980 door de lite­ra­tuurwetenschap werd vergeten, en ze besteedt aan­dacht aan de romantische modellen die de dichter bij het schrijven van dit zeer vermakelijke verhaal ongegeneerd heeft nagebootst.

Prijs: € 10,-  (per 1-8-2022 15,-). In de boekhandel.